POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Prevencija

Poslovi prevencije uključuju koordinaciju svih organizacijskih jedinica koje se bave različitim vidovima prevencije, kao i unaprjeđenje suradnje s drugim državnim tijelima, institucijama, agencijama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama međunarodnim i nevladinim organizacijama kao i policijama drugih zemljama na području provedbe preventivnih programa koji doprinose unaprjeđenju sigurnosti u zajednici i stvaranju većeg osjećaja sigurnosti građana.

Temeljem Zakona o policijskim poslovima i ovlastima policijski poslovi su zaštita života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela prijestupa i prekršaja. 

Preventivnim mjerama građani se senzibiliziraju na uzroke opasnosti i potiču se na samozaštitu tako da se kažnjiva radnja unaprijed sprječava ili se spriječi pri pokušaju, a štetne se posljedice navedenih radnji svedu na najmanju moguću mjeru. 

Preventivno djelovanje provodi se: 

 • izobrazbom i podučavanjem u što se uključuju djeca, roditelji, policijski službenici;
 • osmišljavanjem, tiskanjem i podjelom promidžbenih materijala (leci, plakati, priručnici, brošure…);
 • savjetovanjima (u prostoru ICP-a, putem elektronske pošte, sudjelovanjem na javnim tribinama, posredstvom medija kroz tematske konferencije za novinare);
 • sudjelovanjem na stručnim skupovima (tribinama, konferencijama, seminarima…); 
 • izravnom suradnjom s lokalnom zajednicom u provođenju raznih preventivnih projekata i aktivnosti.

Vodeći stručnjaci prevencije smatraju da različiti kriminalno-preventivni programi, projekti i aktivnosti moraju biti multidisciplinarno koncipirani da bi bili uspješni, a osim policije moraju uključivati članove lokalne zajednice, predstavnike pravosuđa, predstavnike iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, odgojno-obrazovnih ustanova, medija, udruga, odnosno stručnjake iz različitih područja, ali i predstavnike mladih jer djeca i mladi predstavljaju najranjiviju skupinu društva .

Takva multidisciplinarnost postiže se formiranjem prvih Vijeća za prevenciju na područjima gradova odnosno županija, pa su tako i u Međimurskoj županiji do sada osnovana tri Vijeća za prevenciju koja djeluju na područjima gradova Čakovec, Prelog i Mursko Središće.

Vijeće za prevenciju Grada Čakovca osnovano je na 47. sjednici Gradskog poglavarstva 2004. godine.

Vijeće za prevenciju Grada Preloga osnovano je 30. ožujka 2008.godine.

 Vijeće za prevenciju Grada Mursko Središće osnovano je 23. siječnja 2009. godine.

Odlukom Skupštine Međimurske županije 31.svibnja 2012. godine osnovano je Vijeće za prevenciju Međimurske županije. Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 2. srpnja 2012. godine u prostorijama Međimurske županije.

 

Projekti-programi , odnosno preventivne aktivnosti koje su u tijeku

1. "ALKOHOL NIJE COOL"

        

Preventivni projekat bavi seskretanjem pozornosti na sigurnost i zaštitu mladih i to ponajprije edukacijom i upozoravanjem na štetne posljedice konzumiranja i trošenja alkoholnih pića prilikom zabavljanja u ugostiteljskim objektima, kao i kod kupovine alkoholnih pića u trgovinama. Sudionici projekta timskim djelovanjem teže senzibiliziranju javnosti spram ovog važnog socijalnog i zdravstvenog problema, a ugostiteljskim objektima, trgovinama i trgovačkim centrima koji dobrovoljno sudjeluju u provedbi projekta dodjeljuju se posebna priznanja – certifikati te im se omogućiti besplatna medijska promidžba.

Ovaj preventivni projekat provodi se od 2004. godine u suradnji s Vijećem za prevenciju Grada Čakovca.

 

U projekt su uključene i druge institucije odnosno ustanove, primjerice srednje škole, Udruga ugostitelja, Udruga trgovaca, Zavod za javno zdravstvo, Državni inspektorat, zaštitarska poduzeća i druge institucije koje bi svojim djelovanjem mogle pridonijeti uspješnosti provedbe projekta.

Preventivne aktivnosti usmjerene su prema mladima, roditeljima, zajednici u cjelini.

  

 

2. "COOLIJADA"

         

Radi se o akciji preventivnog i edukativnog karaktera, a manifestacija je namijenjena maturantima srednjih škola na području Županije Međimurske.

Akcijom se svake godine obuhvaća s oko 1 200 maturanata svih srednjih škola.

Tradicionalno se provodi od 2004. godine.

Svake godine, od 1. ožujka do 30. svibnja, aktivnosti iz navedene akcije provode se u suradnji s gradovima Čakovec, Prelog i Mursko Središće te srednjim školama na području Međimurja.

Specifični cilj akcije je usmjeravanje i poticanje na pozitivno ponašanje maturanata (građanske ophodnje), a time između ostalog i sprječavanje međuvršnjačkog nasilja te drugih neprihvatljivih ponašanja.

Akcija obuhvaća i izbor najmaturantice, najmaturanta i najrazreda, a presudan kriterij za odabir najrazreda biti će pozitivno ponašanje tijekom zadnjih dana škole.

 

 

 

3. "ZAŠTITIMO SVOJ BICIKL"

Bicikli kao prijevozno sredstvo česta su meta kradljivaca. Kradu se na ulici, iz garaža ili spremišta, sa stubišta...

Jednostavnim sigurnosnim mjerama moguće je spriječiti njihovu krađu:

 • kad kupujete novi bicikl, zabilježite tvornički broj njegova okvira, a ukoliko nema broja ukucajte neki prepoznatljiv broj ili znak, te ga evidentirajte u Policijskoj upravi, odnosno nadležnoj policijskoj postaji.
 • slikajte bicikl i sačuvajte račun, 
 • stavite zaštitni lanac na bicikl i ne zaboravite ga zaključati kad ga ostavljate bez nadzora čak ni kad ga ostavljate u zajedničkim prostorijama zgrade ili sličnim mjestima,
 • koristite više vrsta zaštite jer je tako za krađu potrebno više vremena,
 • pravilno vežite svoj bicikl uz nešto što je dovoljno čvrsto,
 • koristite dovoljno dugu čeličnu sajlu ili spiralu s bravom,
 • ako imate bravu na žbicama, zaključajte je,
 • ne koristite nekvalitetne i jeftine lokote i lance,
 • za zaštitu bicikala postoje i brave za blokiranje kotača i alarm osjetljiv na vibraciju,
 • dokumente i druge vrijednosti ne ostavljajte na u torbicama na biciklu,
 • ne kupujte bicikle od nepoznatih osoba, bez dokumentacije i sumnjive cijene.

Preventivna aktivnost "Zaštitimo svoj bicikl" provodi se u suradnji s Vijećem za prevenciju Grada Čakovca od 2004. godine.

Kreirani su obrasci evidencijskih listova za bicikle u koje se upisuju podaci o vlasniku i njegovom biciklu (opis, broj rame, karakteristike i dr.), a sadrži i preventivne savjete građanima kako bi se smanjila mogućnost krađe bicikla.

Evidencijski listovi dijele se svakoj trgovini biciklima, a prilikom kupovine bicikla popunjava ih prodavač ili vlasnik bicikla.

Prilikom prijave bicikla u određenoj Policijskoj postaji, podaci o vlasniku i biciklu uvode se u evidencije, a vlasnik dobiva naljepnicu za bicikl s natpisom "evidentiran" koja se lijepi na vidljivo mjesto na biciklu.

 

Osim toga građani mogu evidentirati svoje bicikle i izvan trgovina prilikom neke od javnih preventivnih akcija policije.

   

 

  

4. "MANJE ORUŽJA MANJE TRAGEDIJA"

Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj (UNDP), od 2007.godine provodi kampanju "Manje oružja manje tragedija" s glavnim ciljem senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja.

Preventivne aktivnosti provode se kontinuirano tijekom cijele godine u cilju senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dragovoljnupredaju ilegalnog oružja.

  

        Specifični ciljevi akcije:

 • senzibiliziranje javnosti na problem nezakonitog posjedovanja oružja, streljiva i eksplozivnih tvari,
 • podizanje svijesti građana o posljedicama kakve može izazvati neovlašteno i neoprezno rukovanje oružjem, streljivom ili eksplozivnim tvarima,
 • osiguravanje dostupnosti informacija o izostanku bilo kakve sankcije ukoliko se osoba odluči na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari,
 • zaštita života i osobne sigurnosti građana.

 

Preventivne aktivnosti namijenjene su mladeži, roditeljima, svim građanima odnosno zajednici u cjelini. Provođenjem preventivnih aktivnosti očekuje se veća sigurnost djece i odraslih ljudi na području koje teritorijalno pokriva Policijska uprava međimurska.

Kao vizualni identitet preventivnih aktivnosti policijski službenici koriste se postojeći letke i obrasce i druge promotivne materijale koje osigurava Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj (UNDP) idr.

Građani koji žele dragovoljno predati nedozvoljeno oružje, mogu to učiniti tijekom cijele godine, bez vremenskog ograničenja.

Ne preporuča se takva sredstva donositi osobno u prostorije policije, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već je o tome osobno ili putem telefona potrebno obavijestiti policiju na broj192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu i preuzetioružje.

Prema osobama koje dragovoljno predaju takvo oružje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupci, niti će se pri preuzimanju takvih sredstava evidentirati njihovi osobni podaci ako oni to ne žele.

Novosti o Zakonu o oružju i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o oružju možete pronaći ovdje

 

 

5. "ZAJEDNO DO VEĆE SIGURNOSTI"

Preventivna brošura pod nazivom "Zajedno do veće sigurnosti" nastala je kao rezultat rada policijskih službenika Policijske uprave međimurske koji su se prilikom njezine izrade bavili jednim od osnovnih prava naših sugrađana, a to je pravo na sigurnost.

Činjenica je da kriminalitet i ostala negativna ponašanja u lokalnoj zajednici predstavljaju jedan od glavnih čimbenika osjećaja (ne) sigurnosti u društvenoj zajednici i on zapravo predstavlja problem cijele zajednice, a ne samo policije.

Preduvjet za podizanje razine sigurnosti na nekom području i podizanje subjektivnog osjećaja sigurnosti građana je suradnja policije, građana, ali i svih ostalih institucija.

Brošura sadrži podatke o tome što građani mogu samostalno učiniti da bi zaštitili sebe i svoju imovinu, kako u tome mogu pomoći dobrosusjedski odnosi, a posebice se to odnosi na kaznena djela krađa i teških krađa gdje je naveden niz savjeta i samozaštitnih mjera kako do takovih i sličnih protuzakonitih ponašanja ne bi došlo.

Osim navedenog mogu se pronaći savjeti vezano na zaštitu djece i maloljetnika, nasilje u obitelji, probleme koje uzrokuju različite vrste ovisnosti te kome se obratiti za pomoć.

Pod sloganom "Zajedno do veće sigurnosti" osim spomenute brošure unatrag nekoliko godina provodi se i niz različitih preventivnih aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom. 

 

 

 

6. SAVJETI GRAĐANIMA STARIJE DOBI

           

Povremeno se pojavljuju počinitelji kaznenih djela koji koriste nemoć, neukost ili neupućenost građana mahom starije dobi te zlorabe njihovo povjerenje, otuđuju ili na prijevaran način dolaze do gotovog novca i drugih vrijednosti.

Mnoga takva kaznena djela počinjena zahvaljujući tome što su se počinitelji lažno predstavljali kao: inkasatori, poštari, trgovci i slično. U pravilu građani takve osobe puštaju u svoje domove, ne provjeravajući temeljito o kome se radi i ostavljajući ih bez nadzora pa im na taj način olakšavaju činjenje kaznenog djela.

 

 

Stoga savjetujemo građanima:

 • Ne puštajte nepoznate osobe u svoje domove, a da se prethodno pouzdano ne uvjerite o kome   je riječ!
 • Ako se osoba predstavi kao službena, tražite od nje na uvid službenu iskaznicu koju su sve osobe koje službeno postupaju dužne imati i dati vam na uvid.
 • Ne dajte se zavesti uvjeravanjem nepoznatih osoba, njihovim titulama i  sličnim nastupima.
 • Ne nasjedajte na upornost nepoznatih osoba koje vam po svaku cijenu žele ući u dom pod izlikom, primjerice "bolesti", nuđenja na prodaju "po povoljnim cijenama" raznih predmeta (knjiga, posteljine, suđa, kućanskih uređaja  i sličnog), traženja milostinje i sličnog – jer se izlažete riziku!
 • Kad ste sami u stanu ili kući ne stavljajte to do znanja sumnjivim osobama te zamolite nekog  od susjeda da vam se pridruži.
 •  Zapišite registracijsku oznaku vozila kojim su se sumnjive osobe dovezle te njegovu boju, marku i druge karakteristične detalje vozila.
 • Posumnjate li u osobe koje vam dolaze, a posebice ako je riječ o počinjenju kakvog kaznenog djela, ODMAH obavijestite policiju na broj "192" !

 

 

7. MJERE SAMOZAŠTITE

Provale u domove i krađe iz domova najčešća su kaznena djela, a žrtva može biti bilo koji građanin. Postoje mnogobrojni kriminogeni faktori odnosno uvjeti koji pogoduju činjenju kaznenih djela ili nastanku drugih štetnih događaja koji proizlaze iz nemarnosti, nepažnje, površnosti, lakomislenosti, nemarnog odnosa prema osobnoj i društvenoj imovini kao i nedovoljna fizička i tehnička zaštita i drugi propusti potencijalnih žrtava.

 Vrata i prozori – uobičajena su mjesta za ulazak provalnika. Samo nekoliko sekundi, minimalna potrebna snaga, eventualno odvijač kao alat i većina prividnih prepreka je savladana. Oko 80% vještih provalnika ulaze u kuću kroz prozore i staklena vrata na terasama. Neosigurani prozori u nagibnom položaju predstavljaju pozivnicu provalnicima, a normalne rebrenice također nisu nikakav problem. Kada se prilikom pokušaja provale čini da neće uspjeti, provalnici obično posežu za posljednjom opcijom, a to je razbijanje stakala na vratima ili prozorima te nesmetano otvaranje brave s unutarnje strane.

Na temelju dosadašnjih iskustava te u cilju prevencije ovakvih kaznenih djela savjetujemo građanima da i sami poduzmu određene mjere samozaštite:

 • uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira na to koliko dugo ćete biti odsutni. Ako idete nakratko iz stana u posjetu susjedu, prijatelju ili porodici, ne ostavljajte otvorene prozore ili balkonska vrata, jer lopovi vješto koriste takve prilike, neopaženo ulaze u Vaš stan i u kratkom vremenu odnose novac, zlatni nakit ili vrjedniju tehničku robu.
 • nemojte tik uz kuću ostavljati predmete koji omogućavaju lakše penjanje, poput ljestava ili sanduka,
 • u stanove se najčešće provaljuje kroz ulazna vrata, pa se osigurajte dobrom bravom i čvrstim zasunom za djelomično otvaranje vrata.
 • na obiteljskim kućama česte su mete lopova prozori, velike staklene površine na vratima i slično, pa ugradite dodatnu zaštitu,
 • postavite vanjsko osvjetljenje jer lopovi vole mrak. Možete odabrati rasvjetu tokom cijele noći (automatski se pali u sumrak), svjetiljke sa senzorom za kretanje ili osvjetljenje upravljano sa automatskim vremenskim prekidačem,
 • ne držite novac i dragocjenosti u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, među rubljem i slično, lopovi znaju da ondje treba tražiti
 • nemojte razglasiti "na sva zvona" da ste upravo dobili plaću, kupili nove kućanske uređaje ili uštedjeli veću svotu,
 • imovinu koja vam je udaljena od mjesta stanovanja ili rada, u dogovoru sa susjedima ili prijateljima, češće obilazite.

 

Ako će Vaš dom duže vremena biti prazan, zbog odlaska na godišnji odmor ili putovanja, pobrinite se da:

 • ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na telefonskoj  sekretarici ili društvenim mrežama (facebook, twitter i sl.),
 • novac i dragocjenosti ne ostavljate u stanu, već ih pohranite na sigurno mjesto  (trezori ili na čuvanje kod osoba od povjerenja),
 • fotografirajte nakit i dragocjenosti radi prepoznavanja i lakšeg pronalaska,
 • zapišite serijske brojeve skupocjenih uređaja (tehničke robe),
 • ključ od stana ne ostavljajte ispod otirača, tegli za cvijeće i sličnim mjestima
 • ključ od stana ostavite osobi od povjerenja koja će biti u mogućnosti češće ga  obići,
 • organizirajte da osoba od povjerenja češće prazni poštanski sandučić jer gomilanje pošte i propagandnih letaka je kao zeleno svijetlo za lopove,
 • kada odlazite na duže vrijeme ne spuštajte do kraja rolete na prozorima jer lopovi i to ponekad prate i donose zaključak da nitko ne boravi u stanu ili kući te da je teren "slobodan",
 • adresu na kojoj boravite i broj telefona na koji vas se može dobiti kada ste na putu ostavite osobi od povjerenja,
 • ne zaboravite uključiti alarmni sustav ako ga posjedujete.

Koje mjere samozaštite još možete poduzeti i ujedno pomoći sebi i policiji?

 • kod nenajavljenih posjeta nepoznatih osoba, ne otvarajte vrata dok ne provjerite tko je i što želi,
 • ne nasjedajte na trikove poput ponude knjiga i drugih proizvoda na prodaju ili raspitivanju o određenim osobama, budite sumnjičavi jer provalnici u većini slučajeva krađa prethodno provjeravaju i prikupljaju podatke o mogućnosti provala i krađa,
 • ne otvarajte vrata ni sumnjivim službenim osobama, dok vam prvo ne pokažu službenu ispravu ustanove ili tvrtke koju zastupaju (električari, serviseri, instalateri Interneta i slično),
 • neznanci koji obilaze zgrade i kuće mogu biti provalnici zato zapamtite njihov izgled ili registarsku oznaku vozila,
 • prilikom uočavanja bilo kakvih sumnjivih događaja ili osoba neobičnog ponašanja u blizini vašeg doma ili poslovnog prostora, ne dvojite, ODMAH prijavite policiji na broj 192.

Nadamo se da će ove mjere pridonijeti većoj sigurnosti Vašeg doma.

 

 

8.  KAKO SMANJITI MOGUĆNOST KRAĐE IZ VOZILA

       

Krađe iz vozila u današnje vrijeme predstavljaju jednu od omiljenih meta počinitelja kaznenih djela. Ključevi vozila, torbice, novčanici i drugi osobni dokumenti, koje građani ostavljaju na vidljivim mjestima u otključanim ili zaključanim vozilima često puta predstavljaju dodatnu motivaciju počiniteljima za izvršenje krađe.

Na temelju dosadašnjih iskustava i poznavajući stil i navike kradljivaca, policija savjetuje građanima da i sami poduzmu određene samozaštitne mjere i radnje kako ne bi postali žrtve ovih kaznenih djela.

 

 

Ono što možemo učiniti sami:

 •  kad napuštate vozilo, pa bilo to i na kratko, ugasite motor, izvucite ključ iz kontakta i zaključajte vozilo,
 • ne ostavljajte ključeve i dokumente u vozilu,
 • ugradite alarmni uređaj ili elektronsku blokadu motora. I skriveni prekidač strujnog kruga dobra je zamisao,
 • postavite dodatnu zaštitnu bravu ili polugu za blokadu upravljača,
 • u vozilu ne ostavljajte vrijedne predmete na vidljivom mjestu,
 • sva vrata i poklopac prtljažnika uvijek zaključavajte,
 • ne ostavljate vozilo na zamračenom ili putom mjestu dulje bez nadzora,
 • prilikom uočavanja bilo kakvih sumnjivih događaja ili osoba neobičnog ponašanja u blizini vašeg doma ili poslovnog prostora, ne dvojite odmah prijavite policiji na broj 192.

Nadamo se da će ove mjere pridonijeti većoj sigurnosti Vašeg vozila.