POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > Kontakt policajci > Kontaktna područja - PP Čakovec

Kontaktna područja - PP Čakovec

 

KONTAKT POLICAJCI

POLICIJSKE POSTAJE ČAKOVEC

 

U Policijskoj postaji Čakovec ustrojeno je pet kontaktnih područja na kojima djeluje pet kontakt policajaca:

•         I. kontakt područje

•         II. kontakt područje

•         III. kontakt područje

•         IV. kontakt područje

•         V. kontakt područje

 

 

Radom kontakt policajaca Policijske postaje Čakovec koordinira policijska službenica za prevenciju Nataša Jalšovec - Tomašić.

 

Kontakt podaci: 

 


 

I. kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice u gradu Čakovcu:

  • Uska ulica, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Tome Masaryka, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica kralja Tomislava, Ulica Otokara Keršovanija, Ulica matice Hrvatske, Park Rudolfa Kropeka, Ulica Valenta Morandinija, Ulica Katarine Zrinski, Franjevački trg i Trg Eugena Kvaternika.

      

Navedeno područje pokriva kontakt policajac Miroslav Šafarić.

Kontakt podaci: 

 


 

II. kontaktno područje obuhvaća slijedeće ulice u gradu Čakovcu:

  • Preloška ulica, Buzovečka ulica, Radnička ulica , Ulica Slave Raškaj, Ulica Matije Gupca, Ulica Milke Trnine, Ulica Pavleka Miškine, Ulica Putjane, Ulica Luje Bezeredija, Travnička ulica, Ulica Dr. Vinka Žganca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Pavića, Ulica Ive Andrića, Ulica Tomaža Gričanca, Ulica Ivana Sokača, Ulica Ladislava Kralja, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica dr. Franje Debana, Ulica Travnik, Dravska ulica, Kalnička ulica, Ulica Antuna Augustinčića, Ulica dr. Vlatka Mačeka, Ulica Zinke Kunc, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Jurja Križanića, Ulica Josipa Bedekovića i Ulica Domovinskih žrtava. 

 

Navedeno područje pokriva kontakt policajac Danijela Hamer.

Kontakt podaci: 

 

 


 

 

III. kontaktno područje obuhvaća naselja:

  • Pribislavec – Livadarska ulica, te
  • Orehovica – Đurđevdanska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Franje Tuđmana, Međimurska ulica, Vrtna ulica, Ulica hrvatskih branitelja, Cvjetna ulica, Omladinska ulica, Sportska ulica, Ulica Ilica i Ulica grofa Feštetića. 

 

Navedeno područje pokriva kontakt policajac Damir Klobučarić.

Kontakt podaci: 

 


 

IV. kontaktno područje obuhvaća naselje Nedelišće sa pripadajućim ulicama:

  • Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Augusta Šenoe, Ulica braće Radić, Čakovečka ulica, Dravska ulica, Ulica Đure Đakovića, Grobljanska ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ive Andrića, Ulica Josipa Marčeca, Ulica Josipa Štolcera Slavenskog, Ulica Jurja Križanića, Kalnička ulica, Ulica Karlović Vinka, Livadarska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Marka Kovača, Ulica maršala Tita, Ulica Martina Pušteka, Ulica Martina Viljevca, Ulica Matije Gupca, Nova ulica, Novakova ulica, Ulica novo naselje, Ulica Ognjena Price, Ulica Petra Preradovića, Prvomajska ulica, Ulica Rade Končara, Radnička ulica, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Sajmište, Ulica Slavka Kolara, Štamparska Ulica, Trnavska ulica, Uska ulica, Varaždinska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Vrtna ulica, Ulica Žarkovice i Trg Republike. 

 

Navedeno područje pokriva kontakt policajac Dean Pörs.

Kontakt podaci:

 


 

V. kontaktno područje obuhvaća naselja:

  • Parag, te
  • Kuršanec sa pripadajućim ulicama: Zagrebačka ulica, Cvjetna ulica, Ludbreška ulica, Varaždinska ulica, Uska ulica, Ulica Matije Gupca, Vrtna ulica, Međimurska ulica, Ulica Zrinskih, Radnička ulica, Prvomajska ulica, Vukovarska ulica i  Petrovečka ulica.


 

Navedeno područje pokriva kontakt policajac Tomislav Oletić

 Kontakt podaci: