POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > POLICIJSKE POSTAJE > Policijska postaja Prelog

Policijska postaja Prelog

Policijska postaja Prelog

Foto: PU međimurska

 

 

 

 

 

 

Policijska postaja Prelog u sastavu Policijske uprave međimurske mješovita je policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Gradu Prelogu koja obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije, te upravne poslove.

Ova policijska postaja pokriva područje Grada Preloga i općina Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija, ukupne površine 270 km². Prema zadnjem popisu stanovnika na tom području obitava 27 182 stanovnika u 29 naseljenih mjesta.

 

Policijska postaja Prelog brine o 37,7 kilometara državne granice s Mađarskom na kojoj se nalaze tri granična prijelaza : 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Goričan

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Goričan II

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kotoriba

Kontakt podaci:

 

Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Prelog, Zdravko Kolarić.

              

Kontakt podaci Policijske postaje:

  • Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 4, 40323 Prelog
  • Telefon:+385 40 373 239
  • Telefaks:+385 40 373 200
  • E-mail: medjimurska@policija.hr