POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > POLICIJSKE POSTAJE > Policijska postaja Mursko Središće

Policijska postaja Mursko Središće

Policijska postaja Mursko Središće

Foto: PU međimurska

 

 

 

 

 

 

Policijska postaja Mursko Središće u sklopu Policijske uprave međimurske, mješovita je Policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u gradu Mursko Središće, te u svom djelokrugu obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije.

Ova policijska postaja pokriva područje Grada Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec i Podturen. Područje je površine 132,07 km² i na njemu prema zadnjem popisu obitava 17 760 stanovnika u 40 naseljenih mjesta.

Policijska postaja Mursko Središće brine o državnoj granici sa Republikom Slovenijom u dužini od 48 kilometara na kojoj su smještena dva granična prijelaza:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Mursko Središće

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Sveti Martin na Muri

Kontakt podaci:

 

Policijska postaja Mursko Središće brine o državnoj granici s Republikom Slovenijom u dužini od 38 km. Na rijeci Mure prometuje 6 skela za prijevoz ljudi i vozila i to u naseljima Žabnik, Križovec, Miklavec, Podturen i Novakovec, te u Gradu Mursko Središće.

 

Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Mursko Središće, Miljenko Vrbanec.

 

Kontakt podaci Policijske postaje:

  • Adresa: Frankopanska 10, 40315  Mursko Središće
  • Telefon: +385 40 373 152
  • Telefaks:+385 40 543 294
  • E-mail: medjimurska@policija.hr