POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > POLICIJSKE POSTAJE > Policijska postaja Štrigova

Policijska postaja Štrigova

Policijska postaja Štrigova

 

 

 

 

 

 

Policijska postaja Štrigova u sastavu Policijske uprave međimurske mješovita je policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Štrigovi, koja obavlja poslove temeljne, kriminalističke i granične policije.

Ova policijska postaja pokriva područje općina Štrigova, Gornji Mihaljevec, i Sveti Juraj na Bregu ukupne površine 105 km². Prema zadnjem popisu na tom području obitava 9773 stanovnika u 29 naseljenih mjesta.

Policijska postaja Štrigova brine o državnoj granici s Republikom Slovenijom u dužini od 31,7 kilometara na kojoj su smještena četiri granična prijelaza:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Trnovec

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Bukovje

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Preseka

Kontakt podaci:

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Banfi

Kontakt podaci:

 

 

Postajom rukovodi načelnik Policijske postaje Štrigova, Radovan Gačal.

              

Kontakt podaci Policijske postaje:

  • Adresa: Štrigova 91, 40312 Štrigova
  • Telefon: +385 40 373 165
  • Telefaks: +385 40 373 028
  • E-mail: medjimurska@policija.hr