POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Dokumenti

Korisni linkovi:

Odjel za upravne poslove  –   J. Gotovca 7, Čakovec - Radno vrijeme Odjela za upravne poslove sa strankama je od ponedjeljka do petka od 7 do 14.30 sati, dok u utorak referade rade sa strankama od 9 do 16.30 sati.

  
Poslovi prebivališta i osobnih isprava
  • osobne iskaznice +385 40 373 109
  • prijava prebivališta, boravišta
  • nađene stvari +385 40 373 105, +385 40 373 109
  • putne isprave (putovnice, pogranične propusnice) +385 40 373 106
  
Poslovi registracije vozila i vozača
  • registracija vozila +385 40 373 117
  • vozačke dozvole +385 40 373 120
 
Poslovi državljanstva i stranci +385 40 373 123
 
 
Poslovi oružja +385 40 373 053

 
Policijska postaja Prelog –  Trg Bana Josipa Jelačića broj 4, 40323 Prelog - Radno vrijeme referade upravnih poslova sa strankama je od ponedjeljka do petka od 7 do 14.30 sati, dok u utorak referade rade sa strankama od 9 do 16.30 sati.
 
  • prebivalište i osobne isprave +385 40 373 238123
  • registracija vozila i vozači +385 40 373 237
  • putne isprave +385 40 373 235
  • oružje, državljanstvo i stranci +385 40 373  219

 

Policijska postaja Mursko Središće –  Frankopanska 10, 40315  Mursko Središće - Referada upravnih poslova radi sa strankama utorkom i četvrtkom od 9 do 16.30 sati. 

Telefon: +385 40 373 660, 373 661

 

Tijekom cijele godine svaki prvi petak u mjesecu referade upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu te u Policijskoj postaji Prelog stranke prima od 9 do 16.30 sati.