POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Savjeti

Korištenje svjetla na vozilu

Kao što je poznato na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena, dok se u razdoblju ljetnog računanja vremena preporuča korištenje istih.

Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
 
Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno na stražnjoj strani.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno gore navedenim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Napominjemo, da na vozilu u prometu na cesti noću i u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti upaljena svjetla i to:
 • na motornom vozilu osim mopeda i motocikla bez bočne prikolice, najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani,
 • na mopedu i motociklu bez bočne prikolice najmanje jedno bijelo ili žuto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama za ovu vrstu prekršaja predvidio je novčanu kaznu u iznosu od 500 kuna.

 

Zimski uvjeti na cesti

U Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pod zimskim uvjetima na cesti podrazumijevaju se takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008) propisano je sljedeće:
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet:
 • motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu,
 • teretnim automobilima s priključnim vozilom.
Pod zimskom opremom motornih vozila, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5t, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Dubina utora po gaznoj površini zimskih guma (M+S) mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm.
Pod zimskom opremom autobusa i teretnih vozila podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a ukoliko se zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lanci na pogonske kotače tada moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
Iznimno, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obavezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
Novčanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
Za takav prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom  
Vozila registrirana u Republici Sloveniji dužna su u vremenu od 15.11. do 15.03. posjedovati zimsku opremu. Za vozila hrvatske nacionalne oznake isto se ne odnosi, već vrijedi da su na teritoriju Republike Slovenije zimsku opremu dužni koristiti u vrijeme nastupanja zimskih uvjeta na cestama.Oni se proglašavaju u slučaju kad je kolnik zasniježen, pokriven utabanim snijegom ili kad je poledica.

 

Sigurna vožnja djece u prometu

Savjeti za roditelje

 • Vodite dijete u školu i iz škole dok niste posve sigurni da je naučilo najbolji put!
 • Najkraći put nije uvijek i najsigurniji!
 • Poučite ga ponašanju u prometu na putu od kuće do škole i nazad!
 • Pazite kako se ponašate u prometu, jer djeca oponašaju vaše postupke! Vaše ponašanje u prometu izravno utječe na buduće stavove vaše djece – zato poštujte prometne propise i sigurnosna pravila!
 • Na putu ne požurujte dijete, jer će tada dijete imati jedan cilj, što brži dolazak u školu, a to može smanjiti njegovu pažnju i oprez u prometu. Isto tako izbjegavajte naredbu da se dijete mora žuriti iz škole. Ne dozvolite da dijete strada zbog mogućeg kašnjenja u školu ili na putu kući!
 • Izbjegavajte dočekivanje djeteta na drugoj strani ceste, zvanje i mahanje, jer bi pri izlasku iz škole moglo neoprezno potrčati prema vama!
 • Prilikom šetnje poučavajte dijete o ponašanju u prometu, upozoravajte ga na
  opasnosti koje mu prijete u prometu. Pripremajte djecu za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu, treba im objasniti svrhu pješačkog prijelaza, semaforskih uređaja ili ulogu policajca. Pri tome budite uporni, ali nenametljivi. Propitujte djecu što su zapamtili. Igrajte se maloga kviza. Ne propustite  nagraditi znanje!
 • U slučaju kiše ili snijega najbolje je da dijete nosi kabanicu, jer
  kišobran smanjuje i  ograničava preglednost, što može biti opasno!
 • Ako se dijete kreće u prometu po noći ili u uvjetima smanjene
  vidljivosti, odjenite mu svjetliju odjeću, kako bi ga ostali sudionici u
  prometu lakše primijetili. Kabanica i jakna može imati korisne reflektirajuće trake!
 • Djetetu kupite torbu s reflektirajućim trakama ili stakalcima (mačjim očima) koje su po noći uočljivije. Ukoliko posjedujete reflektirajuće savitljive (snap) trake, djeca ih mogu nositi na odjeći na rukama ili nogama.
 • Ne puštajte djecu samu na biciklu na javnu prometnu površinu prije navršenih devet godina! Djecu na biciklima od 9 do 14 godina pratite i ne puštajte same na javne prometne površine.
 • S djecom mlađom od devet godina vozite se samo u prometnim zonama u  kontroliranim uvjetima (u parkovima, igralištima, zonama smirenog prometa, rekreacijskim zonama i sl.)!
 • Malu djecu u prometu nikako ne ostavljajte bez nadzora, jer u trenutku mogu nastradati pri pokušaju hvatanja lopte na cesti ili trčeći za drugom djecom. Ovo je osobito opasno u manjim mjestima gdje se ne računa s takvim opasnostima.
  Kako prevoziti djecu
 • Prevozite li djecu automobilom ne činite prometne prekršaje, jer dijete najviše uči iz vaših postupaka!
 • Djecu na stražnjem sjedalu ili u dječjoj sjedalici treba obvezno propisno vezati sigurnosnim pojasom (u skladu s godinama i težinom djeteta)!
 • Koristite sigurnosni pojas makar vožnja trajala svega nekoliko minuta. Ne propustite za to vrijeme osigurati i vaše dijete!
 • Osigurajte stražnja vrata vozila kako ih dijete tijekom vožnje ne bi otvorilo. Treba uvijek koristiti mehanizam za "sigurnost djece" ugrađen u stražnjim vratima. Uključivši ga, vrata se zaključavaju, a otvaranje je moguće samo s vanjske strane. Time se izbjegava mogućnost nekontroliranog otvaranja vrata i ispadanja djeteta!
 • Ne dopustite djeci stajati između naslona prednjih sjedala. To je nažalost čest, ali izuzetno opasan položaj. U slučaju naglog kočenja ili sudara, djeca lete prema naprijed ili padaju bočno.
 • Ni u kojem slučaju djeca se ne smiju voziti na koljenima suvozača na prednjem sjedalu.  U slučaju nesreće, sudara, suvozač koji je vezan pojasom ostaje u sjedalu, a dijete udara u armaturnu ploču ili prednje vjetrobransko staklo! Nećete ga moći zadržati u rukama! Nevezano tijelo dobiva ubrzanje, a masa se povećava i do 20 puta!
 • Spriječite da tijekom vožnje dijete gura glavu ili ruke kroz otvoreni prozor
  automobila!
 • Pri izlaženju iz vozila, prije no što otvorite stražnja vrata, provjerite da nisu na njih naslonjena djeca.
 • Iz automobila zaustavljenog uz rub kolnika, osigurajte da djeca izlaze iz vozila na onu stranu na kojoj je nogostup.
 • Napuštate li vozilo, ne ostavljajte djecu samu u vozilu, na suncu, sa zatvorenim prozorima.

 

Auto sjedalica i sigurnosni pojas

Djeca najčešće stradavaju kao putnici u vozilima kada bi trebali biti najsigurniji. Dječje auto sjedalice, kada se pravilno koriste, smanjuju rizik smrti uslijed sudara čak do 70% te rizik ozbiljnih ozljeda do 60%.

Pojasevi u automobilu su sredstvo koje najviše može smanjiti stopu smrtnosti ili ozljeđivanja u prometnim nesrećama. Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.

Kad se vozilo sudari, putnici u vozilu još uvijek putuju onom brzinom koje je vozilo imalo u trenutku sudara. Kada se vozilo konačno zaustavi, nevezani putnici udaraju u volan, prednje staklo ili neki drugi dio u unutrašnjosti automobila.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno i nedvosmisleno govori:
Vozač motornog vozila može prevoziti dijete mlađe od 5 godina samo na stražnjim sjedalima i to u posebnoj sigurnosnoj sjedalici koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu.

Vozač motornog vozila može prevoziti dijete starije od 5, a mlađe od 12 godina samo na stražnjem sjedalu, dijete mora sjediti na posebnom postolju prilagođeno njegovoj visini tako da se može vezati sigurnosnim pojasom na tri točke vezivanja. Ako se dijete veže sigurnosnim pojasom na dvije točke vezivanja nije potrebno koristiti posebno postolje za sjedenje.
           
Vozač motornog vozila može prevoziti dijete do 2 godine starosti, na prednjem sjedalu vozila, ako
vozilo nema suvozački zračni jastuk ili ako je suvozački zračni jastuk isključen i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno od pravca vožnje i koja je pričvršćena za vozilo na tri točke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu, s tim da dijete u posebnoj sjedalici u vozilu mora biti vezano.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama za ovu vrst prekršaja, odnosno nevezivanje sigurnosnim pojasom vozača i drugih osoba u vozilu,  predvidio je novčanu kaznu u iznosu od 500 kuna. 

  

Napuštanje mjesta događaja prometne nesreće

Vozač motornog vozila koji ostavi bez pomoći osobu koja je teško tjelesno ozlijeđena tim motornim vozilom kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. Ako je prouzročena smrt jedne ili više osoba počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 
Sudionik koji napusti mjesto događaja prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, a o prometnoj nesreći ne obavijesti policijsku upravu ili postaju i ne sačeka dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3 000 do 7 000 kuna, te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od 12 mjeseci i po pravomoćnom rješenju izreći će mu se 3 negativna prekršajna boda.
 
Sudionik koji napusti mjesto događaja prometne nesreće u kojoj je nastala samo materijalna šteta, a sa drugim sudionikom ne razmjeni osobne podatke i ne popuni i potpiše Europsko izvješće o prometnoj nesreći i sudionik kad na mjestu nesreće nema vlasnika vozila ili druge oštećene stvari vlasniku ne ostavi podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2 000 do 5 000 kuna, te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od 6 mjeseci i po pravomoćnom rješenju izreći će mu se 2 negativna prekršajna boda.
 
  

Savjeti vlasnicima i vozačima traktora 

S obzirom da je vrijeme poljodjelskih radova, skrećemo pažnju vlasnicima traktora na slijedeće kriterije:

 • da prilikom sudjelovanja u prometu traktori moraju biti registrirani i imati ispravne propisane uređaje i opremu,
 • da na traktorima prvi puta registriranim u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1983. godine mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili okvir koji štiti vozača od ozljeda u slučaju prevrtanja traktora,
 • da traktorom smije upravljati osoba ako ima važeću vozačku dozvolu (vozač kojem je izdana vozačka dozvole kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D i H ima pravo upravljati i traktorom),
 • da se na traktoru smije prevoziti onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala, odnosno koliko je upisano u prometnoj dozvoli,
 • da je na traktorskim priključcima zabranjeno je prevoziti osobe (osim na priključnim vozilima - prikolicama, gdje je dopušteno prevoziti najviše 5 osoba, s time da ne stoje i da ne sjede na stranicama prikolice).
Posebno apeliramo na vozače da:
 • vode računa o tehničkoj ispravnosti traktora i priključnih vozila, naročito o ispravnosti kočnica i upravljačkog mehanizma,
 • prilikom obavljanja poljodjelskih radova ne skidaju s traktora kabinu ili zaštitni okvir,
 • vode računa o konfiguraciji terena (nagib, nizbrdica i dr.) kako ne bi došlo do prevrtanja traktora,
 • ne voze pod utjecajem alkohola, jer se tada "lakše" obavljaju opasniji radovi (vožnja šumskim putovima, rad na oranicama sa velikim stupnjem nagiba itd.), odnosno, precjenjuju se vozačke sposobnosti i povećava se  mogućnost nastanka nesreće,
 • vode računa o atmosferskim prilikama (vrućina, sparina, kiša, magla) i utjecaju istih, a naročito stariji vozači i vozači sa zdravstvenim tegobama te da ne započinju vožnju kada se loše osjećaju ili kada su umorni.  

 

Odjava vozila

PREKRŠAJ – novčana kazna 700 kuna
REDOVNI POSTUPAK – 21 kuna

Obavještavaju se vlasnici vozila koji ne izvrše produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole, da obavezno vozilo odjave, odnosno donesu prometnu dozvolu i registarske pločice radi poništenja. Na zahtjev vlasnika reg. pločice se mogu čuvati 90 dana od dana odjave vozila.
Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od prodaje vozila, vozilo odjaviti, donijeti prometnu dozvolu radi poništenja te vratiti reg. pločice policijskoj upravi, odnosno pločice na propisan način ustupiti kupcu vozila (napomenom u ugovoru o kupoprodaji ili izjavom na šalteru).
 
Nadalje, ukoliko je vozilo uništeno ili otpisano, odnosno ako je otuđeno ili nestalo, vlasnik je dužan u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo, te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice.
Vlasnik vozila koji postupa suprotno od opisanog, po provedenom postupku kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna, dok troškovi redovnog postupka odjave iznose 21 kunu.
Ukoliko je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine, u pravilu se radi o vozilima koje su vlasnici prodali, ali po isteku registracije nije napravljen prijenos vlasništva, ova policijska uprava donosi rješenja o odjavi vozila na zahtjev vlasnika, odnosno po službenoj dužnosti. U svim tim slučajevima ova Policijska uprava poziva građane na izjavu na zapisnik prije donošenja rješenja, te se građanima – vlasnicima vozila preporuča da se na navedene pozive odazivaju kako bi riješili status vozila.

  

Roditeljska skrb 

Obitelj je primarna društvena zajednica koja ima odgojnu i zaštitnu ulogu. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštitne dobrobiti djeteta, njegovih osobnih i imovinskih interesa. Nadzor nad roditeljskom skrbi je jedna od mjera obiteljsko-pravne zaštite u čemu značajnu ulogu u preventivno-represivnom smislu ima i policija.
U vrijeme vikenda na području Međimurske županije, poglavito u gradskim sredinama kao i na mjestima u kojima se nalaze prostori za zabavu mladih (disco klubovi, ugostiteljski objekti, parkovi) bilježe se slučajevi zaticanja djece i maloljetnih osoba (ispod 16 godina) iza 23 sata bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe u koju roditelji imaju povjerenje, koji prilikom zabave često konzumiraju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti (cigarete, droga). Posljedica takve zabave nerijetko predstavlja činjenje kažnjivih i protupravnih radnji kao što su prometne nezgode, činjenje prekršaja protiv javnog reda i mira, te kaznena djela, poglavito imovinskog karaktera. Ovakve osobe, osim kao počinitelji protupravnog ponašanja, često puta predstavljaju i potencijalne žrtve različitih kaznenih djela.  
 
Članak 95. Obiteljskog zakona navodi:            
(1) Radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti, roditelji imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovu druženju s drugim osobama.
(2) Roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina života zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje.
(3) Noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati.
  
U cilju dobrobiti djeteta, njegovog druženja s drugim osobama, roditelji imaju značaju i najodgovorniju ulogu, a pomoć u odgojnom smislu svakako jesu i odgojno – obrazovne institucije, smatramo da je policija krajnje sredstvo u rješavanju ovog problema.
  
Policijsko postupanje prilikom zaticanja djeteta ili maloljetnika mlađeg od 16 godina iza 23 sata, koje je protivno odredbama čl. 95. Obiteljskog zakona podrazumijeva dovođenje takve osobe u službene prostorije nadležne Policijske postaje, gdje se obavlja obavijesni razgovor o zaticanju, o čemu se sastavlja izvješće te se obavještavaju roditelji djeteta ili maloljetnika kako bi istog preuzeli. Prilikom dolaska roditelja u prostorije policijske postaje sa istima se obavlja razgovor o postupcima djeteta ili maloljetnika te se istima ukazuje da buduće propuštanje roditeljske skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti doći po dijete ili maloljetnika o istom se izvještava nadležni Centar za socijalnu skrb koji će preuzeti dijete ili maloljetnika i nadalje poduzeti određene mjere iz svoje domene. Izvješće o zaticanju osobe sastavljeno od strane policijskih službenika se također dostavlja Centru za socijalnu skrb kako bi isto poduzelo odgovarajuće mjere i radnje naspram obitelji iz koje potječe dijete ili maloljetnik, a koje mogu biti mjere upozorenja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta, mjere nadzora roditeljske skrbi, mjera oduzimanje prava roditelju da živi sa svojom djecom i odgaja ih.
 
Kada roditelj u većoj mjeri zanemaruje podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta primjerice ne skrbi dovoljno o prehrani, higijeni, odijevanju medicinskoj pomoći, redovitom pohađanju škole, ne sprečava dijete u štetnom druženju, zabranjenim noćnim izlascima, skitnji, prosjačenju ili krađi sud će u izvanparničnom postupku takvom roditelju oduzeti pravo da živi sa svojim djetetom i odgaja ga, te će dijete povjeriti na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.
 
Kako bismo smanjili navedeni oblik protupravnog ponašanja te spriječili djecu ili maloljetnike da ne budu počinitelji ili žrtve određenih težih kažnjivih ponašanja roditelji su dužni posvetiti više pažnje djetetu u cilju rješavanja njihovih želja i potreba ali na način da ne dolazi do kršenja pravnih normi društva. Nadalje potrebno je imati kontrolu nad kretanjima djece i maloljetnika, poznavanje prijatelja sa kojima se druže, ograničiti izbivanje iz kuće poglavito iza 23 sata, stalno vršiti razgovore s njima. Potrebno je djeci i maloljetnicima pružiti povjerenje. Policijski službenici će i dalje postupati u cilju detektiranja navedenog vida kršenja odredbi Obiteljskog zakona i pružit će pomoć i podršku roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece i maloljetnika mlađih od 16 godina.