POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > O nama > Služba zajedničkih i upravnih poslova

Služba zajedničkih i upravnih poslova

Služba zajedničkih i upravnih poslova

Foto: PU međimurska

 

 

 

 

 

Obavlja poslove u vezi rješavanja radno-pravnih odnosa djelatnika policijske uprave i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa policijske uprave. Služba obavlja računovodstvene poslove, poslove ekonomata, nabave, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme, razvija i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.

U ovoj se službi obavljaju poslovi prijavništva, izdavanje osobnih i prometnih isprava, poslovi oružja te rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. Vrše se inspekcijski poslovi zaštite od požara i eksploziva te djelatnost zaštitarskih poslova. U Službi se također zaprima, razvrstava, vrši otprema i arhiviranje svih pismena Policijske uprave.

Služba zajedničkih i upravnih poslova nalazi se u sjedištu Policijske međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, te obavlja upravne poslove za stranke s prebivalištem na području grada Čakovca i Murskog Središća, te općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

Radom Službe zajedničkih i upravnih poslova rukovodi voditelj.

 

Upravni poslovi obavljaju se i u:

  • Policijskoj postaji Prelog, u Gradu Prelogu, Trg bana Jelačića 4, za građane s prebivalištem na području grada Preloga i općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.
  • Policijskoj postaji Mursko Središće, u Gradu Mursko Središće, Frankopanska ulica 8,   za građane s prebivalištem na području Grada Mursko Središće i općina Vratišinec, Selnica, Sveti Martin na Muri i Podturen, ali i za sve one koji prebivaju na području drugih gradova i općina koji te poslove obavljaju u sjedištu Policijske uprave međimurske, i to Grada Čakovca i općina Štrigova, Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Strahoninec, Orehovica, Mala Subotica, Belica, Pribislavec, Domašinec i Dekanovec.

  

Kontakt podaci:

 

 

Radno vrijeme Policijske uprave međimurske je od 7.30 do 15.30 sati.

Stranke na referadama upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primat će se:

  • ponedjeljkom od 7.30 do 15 sati,
  • utorkom od 9 do 16.30 sati,
  • srijedom od 7.30 do 15 sati,
  • četvrtkom od 7.30 do 15 sati,
  • petkom od 7.30 do 15 sati.

Upravni poslovi u Policijskoj postaji Mursko Središće primat će stranke:

  • utorkom od 9 do 16.30 sati,
  • četvrtkom od 9 do 16.30 sati.

Tijekom godine, svakog prvog petka u mjesecu referade upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu i u Policijskoj postaji Prelog, primat će stranke od 9 do 16.30 sati.