POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111
međimurska uprava > O nama > Ured načelnika Policijske uprave

Ured načelnika Policijske uprave

Korisni linkovi:
Ured načelnika Policijske uprave
Foto: PU međimurska 

 

 

 

 

 

 

Uredom načelnika Policijske uprave međimurske rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave, Vladimir Faber.

 

U Uredu načelnika Policijske uprave obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, poslovi prevencije kriminaliteta, dopunskog stručnog usavršavanja djelatnika, analitički poslovi, te poslovi odnosa s javnošću.

 

Poslovi zakonitosti postupanja obuhvaćaju ocjenu zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave, kao i zaprimanje i obradu predstavki i prijava građana na rad policijskih službenika u slučajevima kada građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno da su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti. Građane koji podnesu prijavu ili predstavku u zakonskom se roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.

 

Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize i izvješća na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini.

 

Poslovi prevencije kriminaliteta uključuju koordinaciju svih organizacijskih jedinica koje se bave različitim vidovima prevencije, kao i unaprjeđenje suradnje s drugim državnim tijelima, institucijama, agencijama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama međunarodnim i nevladinim organizacijama kao i policijama drugih zemalja na području provedbe preventivnih programa koji doprinose unaprjeđenju sigurnosti u zajednici i stvaranju većeg osjećaja sigurnosti građana.

 

Poslovi odnosa s javnošću uključuju informiranje javnosti o događajima i drugim važnijim informacijama i podacima iz djelokruga rada policije, putem internetske stranice policijske uprave, priopćenja, konferencija za medije i odgovora na pisane ili usmene upite medija ili građana.

Poslove odnosa s javnošću obavljaju Danijela Turk , 099/27 16 675 i Nenad Risek (glasnogovornik), 099/34 68 858, ured 040/373-077.

Redovne konferencije za medije održavaju se ponedjeljkom, s početkom u 10.30 sati, u zgradi Policijske uprave međimurske, u Čakovcu, Jakova Gotovca 7.

Predstavnici medija ili građani svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 sati svoje upite vezane za događaje ili poslove iz nadležnosti policije mogu postaviti telefonom ili osobno, a to u bilo koje vrijeme mogu učinite i putem fax-a ili elektroničkom poštom.

Kontakt: