POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

  

10. prosinca

 • Državna cesta D227, Šenkovec – Lopatinec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 20.30 do 21 sat
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati

  

11. prosinca

 • Državna cesta D20, Cirkovljan u vremenu od 9 do 10 sati
 • Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D209, Žiškovec u vremenu od 13.30 do 14 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 14.30 do 15 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 12.30 do 13 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 7.30 do 8 sati

 

12. prosinca

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 14.15 do 14.45 sati
 • Državna cesta D3, Čakovec - Južna zaobilaznica u vremenu od 16 do 17 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 13.15 do 13.45 sati

 

13. prosinca

 • Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D3, Nedelišće - Gornji Kuršanec u vremenu od 11.30 do 12.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 8 do 8.30 sati

  

14. prosinca

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16.30 do 17 sati
 • Državna cesta D208, Nedelišće - Trnovec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Domašinec u vremenu od 9 do 10 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 7.30 do 8 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

 

15. prosinca

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 15.30 do 16 sati
 • Državna cesta D20, Prelog - Draškovec u vremenu od 19.45 do 20.45 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 8 do 8.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

  

16. prosinca

 • Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 11 do 12 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

  

17. prosinca

 • Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 19 do 20 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 8 do 8.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 9 do 9.30 sati