POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

 

16. listopada

 • Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 16.30 do 17.30 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 20 do 20.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 9.30 do 10 sati

 

17. listopada

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10.15 do 10.45 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15 do 15.30 sati
 • Državna cesta D209, Šenkovec – Štrukovec u vremenu od 21 do 22 sata
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 12.30 do 13 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10 do 10.30 sati

 

18. listopada

 • Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 11 do 12 sati
 • Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 19.30 do 20.30 sati

 

19. listopada

 • Državna cesta D227, Banfi u vremenu od 9 do 9.30 sati
 • Državna cesta D209, Nedelišće – Trnovec u vremenu od 11.30 do 12.30 sati
 • Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 13.15 do 13.45 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19.45 do 20.15 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 12.15 do 12.45 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 17.15 do 17.45 sati

 

20. listopada

 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 13 do 14 sati
 • Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 13.30 do 14 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati
 • Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 11 do 11.30 sati

 

21. listopada

 • Državna cesta D3, Nedelišće – Pušćine u vremenu od 16 do 17 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 20 do 20.30 sati

 

22. listopada

 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 10 do 11 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 14.30 do 15 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 9.30 do 10 sati

 

23. listopada

 • Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 16.30 do 17.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.45 do 20.15 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 17.15 do 17.45 sati