POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

  

19. veljače

 • Državna cesta D20, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15.30 do 16 sati

 

20. veljače

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 11 do 12 sati
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.15 do 12.45 sati
 • Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 19 do 20 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 13.15 do 13.45 sati

 

21. veljače

 • Državna cesta D3, Hodošan u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D209, Šenkovec – Štrukovec u vremenu od 18 do 19 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 15.30 do 16 sati

 

22. veljače

 • Državna cesta D208, Nedelišće - Trnovec u vremenu od 11.30 do 12.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14 do 14.30 sati
 • Državna cesta D20, Donji Mihaljevec u vremenu od 14 do 15 sati

 

23. veljače

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 13.30 do 14 sati
 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 16 do 17 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 12.30 do 13 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 13.30 do 14 sati
 • Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 13 do 14 sati

 

24. veljače

 • Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 12 do 13 sati

 

25. veljače

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 11 do 11.30 sati
 • Državna cesta D3, Štefanec – Palovec u vremenu od 11 do 12 sati

 

26. veljače

 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 15.30 do 16 sati
 • Županijska cesta ZC2017, Novo Selo Rok u vremenu od 17 do 18 sati