POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec, tel.: +385 40 373 111

Mjesta nadzora brzine

 

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama: 

 

18. lipanj

 • Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 15.30 do 16.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 8 do 8.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati

 

19. lipanj

 • Državna cesta D209, Šenkovec u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati

 

20. lipanj

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10.30 do 11.30 sati
 • Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 16 do 17 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 8.15 do 8.45 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 9.15 do 9.45 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 14.30 do 15 sati

 

21. lipanj

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 10.15 do 10.45 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

 

22. lipanj

 • Državna cesta D20, Cirkovljan u vremenu od 9 do 10 sati
 • Državna cesta D208, Nedelišće u vremenu od 18.30 do 19.30 sati
 • Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 18.30 do 19 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

23. lipanj

 • Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 13.30 do 14.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

 

 24. lipanj

 • Državna cesta D3, Čakovec - Južna zaobilaznica u vremenu od 8.30 do 9.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 14 do 14.30 sati

 

25. lipanj

 • Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 7.30 do 8.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19 do 19.30 sati
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 13.30 do 14 sati

 

26. lipanj

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 19 do 20 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16 do 16.30 sati